Fani Theoharopoulou

Bobath - ο ορισμός

 • Αποτελεί ένα ξεχωριστό – εξειδικευμένο τομέα της επιστήμης της φυσ/πείας που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: εφήβους, προεφήβους, παιδιά, βρέφη, νεογνά, νεογνά υψηλού κινδύνου.
 • Διαχειρίζεται ποικίλες συνθήκες
  Από την οξεία μέχρι τη χρόνια φάση
  Από την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι την ανεξαρτησία του ατόμου και την κοινωνική του ένταξη στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία.
 • Εξασφαλίζει:
  1. Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ ασθενών και φροντιστών (Mitton G: Dionne F.2012)
  2. Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης λόγω της παροχής εξατομικευμένης θεραπείας στα παιδιά με τη συμμετοχή της οικογένειας – φροντιστών (Unwiny, Sullivan M 2000)

Η εξέλιξη της ώριμης συμπεριφοράς του παιδιού ( κινητικής, γνωστικής, λεκτικής) εξαρτάται από την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Οι εσωτερικές ρυθμιστικές διεργασίες είναι αναγκαίες για την κατασκευή του ανώριμου εγκεφάλου.
Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις οδηγούν σε μεταβολές της κατανομής και λειτουργίας των νευρικών συνάψεων, επηρεάζοντας τη δομή του εγκεφάλου.
Οι παράγοντες αυτοί είναι κινητικοί, αισθητικής εμπειρίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης
ΜΑΘΗΣΗ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ = ωρίμανση x μάθηση
(ωρίμανση: αυτόβουλη και ανεξάρτητη από το περιβάλλον)
(μάθηση: αποτέλεσμα της άσκησης, της προσπάθειας και του περιβάλλοντος)

 • Όλες οι εκδηλώσεις της συμπεριφοράς του ώριμου εγκεφάλου βασίζονται στις διασυνδέσεις εκατομμυρίων ΝΕΥΡΩΝΩΝ.
 • Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία- αυστηρά καθορισμένη που ξεκινά στην εμβρυική ζωή και συνεχίζεται μετά τη γέννηση .
 • Εάν κάποιος βλαπτικός παράγοντας επιδράσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, έχει σαν αποτέλεσμα διαταραχή στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου.

Τομείς Παρέμβασης

 

 • Γενετικά Σύνδρομα: (Down, S Angelman, S. Rett, S. PWS, S. Terner, Apert…)
 • Ορθοπεδικά προβλήματακαι Μυοσκελετικές Διαταραχές: (Δισχιδής Ράχη, Νόσος του Scheuermann, Λόρδωση, Σ. Ραιβοϊπποποδία, Σκολίωση, Συγ. Μυϊκό ραιβόκρανο, Δυσπλασία ισχίου, Νόσος των Legg-Calve-Perthes, Πλαγιοκεφαλίες, Κατάγματα)
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Βλάβες ΚΝΣ : (Υδροκεφαλία, Όλοι οι τύποι εγκεφαλικής παράλυσης, Τετραπληγία, Διπληγία, Ημιπληγία..)
 • Ψυχοκινητικά προβλήματα : (Σύνδρομο Υπερκινητικότητας, Συγγενής Υποτονία, Αισθητηριακές αποκλίσεις, Κινητική Αδεξιότητα)
 • Αναπτυξιακή Καθυστέρηση : (Διάχυτη αναπτ/κη δαταραχή, Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού των κινήσεων… Σύνδρομα Azberger)
 • ΠαρέσειςΠεριφερειακών Νεύρων: (Erb’s Palsy…)
 • Αρθρίτιδα :(Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, πόνοι λόγω ανάπτυξης, Χρόνια αρθρίτιδα, Αθρογρύπωση)
 • Μυοπάθειες: (Δυστροφία Duchenne, Μυοτονική δυστροφία, Συγγενής μυοπάθεια, Νωτιαία μυϊκή ατροφία)
 • Λανθασμένα Κινητικά Πρότυπα λόγω προβλήματος όρασης-ακοής
 • Αναπνευστικές Διαταραχές:(Κυστική ίνωση, Δυσκινησία κροσσών, πνευμονία)
 • Καρδιολογικά προβλήματα- Χειρουργικές επεμβάσεις:(Συγγενής καρδιοπάθεια, Διαφραγματοκήλη)
 • Ογκολογικά – Αιματολογικά Προβλήματα: (Σιδηροπενική, Αιμολυτική, Δρεπανοκυτταρική, Λευχαιμία, Θαλασσαιμία, Απλαστική αναιμία)
 • Παθήσεις Κυκλοφορικού Συστήματος: (λεμφοίδημα, αιμοροφιλία, υπέρταση…)


Βασικοί στόχοι παρέμβασης στην παιδική ηλικία
Η εξασφάλιση της μετάβασης και συνέχειας της θεραπείας από το παιδί στον ενήλικα μέσα σ’ έναν «κυκλώνα» πολλαπλών μεταβολών σ’ όλα τα συστήματα και υποσυστήματα του οργανισμού :

Νευρικό Σύστημα :

 • Ανώριμο κρανίο
 • Μικρότερος υπαραχνοειδής χώρος στα βρέφη
 • Απαλή υφή του ανώριμου εγκεφάλου (αυξημένη συχνότητα τραυματισμών- contre coup)
 • Το μέγεθος της κεφαλής σε σχέση με το μέγεθος του σώματος
 • Χημική σύνθεση του εγκεφάλου
 • Ραγδαία ανάπτυξη του εγκεφάλου (κινητική- γνωστική)
 • Διαφορές στην εγκεφαλική ροή του αίματος
 • Ο αιματικός φραγμός του εγκεφάλου
 • Λειτουργικές διαφορές σε νευροπλαστικότητα

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΞ/ΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μέθοδος Νευροεξελιγκτικής Αγωγής – NDT Bobath
Διευκολύνσεις

Η βασική αρχή στην οποία στηριζόμαστε είναι: «βλέπουμε κίνηση, σκεφτόμαστε αίσθηση». Διδάσκουμε την αίσθηση της κίνησης και την ενσωματώνουμε μέσα στην καθημερινή λειτουργική πρακτική. Παροχή φυσιολογικών αισθητικοκινητικών εμπειριών. Αναστολή Πρωτογενών ή παθολογικών Προτύπων στάσης-κίνησης. Διευκόλυνση Φυσιολογικών προτύπων στάσης-κίνησης.

 

Fani Theoharopoulou

From Baby’s First Steps to Walking on Their Own

Your Walking Questions, Answered

Walking is an important marker of healthy development for your baby—and an exciting new way for them to explore! Not only is it essential for physical de...

Fani Theoharopoulou

No Time for TV: Activities for Kids that Say “I’m bored”

Nasty weather can sometimes keep kids stuck inside. Being cooped up inside can be frustrating for kids and parents. Often children spend more time using screens like TV and tablets than they normal...

Fani Theoharopoulou

Φυσικοθεραπεία στην εγκεφαλική παράλυση

Εγκεφαλική παράλυση και κίνηση

Όλα τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση εξ’ορισμού παρουσιάζουν δυσκολίες στην αδρή κινητική λειτουργία, δηλαδή στην ικανότητα βάδισης και μετακίνησης. Μελέτε...